Υπηρεσίες

Οργάνωση, διεκπεραίωση και μεταφορά της σορού σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της χώρας που επιθυμείτε να γίνει η αποτέφρωση.