Υπηρεσίες

Η διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών (ασφαλιστικός φορέας, φορολογική αρχή κ.ά.) από τα έμπειρα στελέχη μας γίνεται μετά από σχετική συμφωνία.