Ιατρική κάλυψη

Συνεχής υποστήριξη κατά την διάρκεια της τελετής με παρουσία ιατρού για την ιατρική φροντίδα της οικογένειας και των προσφιλών προσώπων της.

Θα σας καλέσουμε εμείς