Υπηρεσίες

Δυνατότητα βιντεοσκόπησης της τελετής με την απευθείας ζωντανή μετάδοσή της, δίνετε την δυνατότητα σε προσφιλή πρόσωπα που αδυνατούν να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία, να την παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως.