Υπηρεσίες

Μεταφορά με πολυτελές VAN των προσφιλών σας προσώπων που θέλουν να παρευρεθούν στην τελετή.
Από και προς οποιοδήποτε προορισμό εντός της Ελλάδος.