Υπηρεσίες

Η δυνατότητα επιλογής σπάνιων λουλουδιών τα οποία συντίθενται με την επιμέλεια έμπειρων ανθοδετών θα προσδώσει στην τελετή ένα αποτέλεσμα μοναδικό.

Αποστολές ειδικών ανθοκατασκευών σε όλο τον κόσμο.